Släkte: Hemlocksgranar - Tsuga

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hemlocksgranar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt