Träfjärilar - Cossidae

Träfjärilar (Cossidae) är en macrolepidoptera-familj, i Sverige finns det 4 arter i denna familj.

Cossinae
Större träfjäril - Cossus cossus
Mindre träfjäril - Acossus terebra
Zeuzerinae
Blåfläckig träfjäril - Zeuzera pyrina
Vassborrare - Phragmataecia castaneae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt