Art: Klibbal - Alnus glutinosa

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Klibbal som värdväxt för dess larver.

Vitkragad aldvärgmal - Stigmella glutinosae
Svartkragad aldvärgmal - Stigmella alnetella
Albladshålmal - Heliozela resplendella
Blek kambladskärare - Incurvaria pectinea
Alkronmal - Bucculatrix cidarella
Alstyltmal - Caloptilia elongella
Falkstyltmal - Caloptilia falconipennella
Ljus alguldmal - Phyllonorycter rajellus
Brun alguldmal - Phyllonorycter stettinensis
Rödgul alguldmal - Phyllonorycter froelichiellus
Mörkröd alguldmal - Phyllonorycter klemannellus
Björkhängemal - Argyresthia brockeella
Alhängemal - Argyresthia goedartella
Alspretmal - Stathmopoda pedella
Ljuskantad alsäckmal - Coleophora alnifoliae
Björksäckmal - Coleophora serratella
Grå björkkantmal - Carpatolechia proximella
Rovstekelsglasvinge - Synanthedon spheciformis
Mygglasvinge - Synanthedon culiciformis
Inbuktad videhöstvecklare - Acleris emargana
Häggvårvecklare - Acleris umbrana
Matt björkvårvecklare - Acleris notana
Dyster alrullvecklare - Epinotia sordidana
Alhängevecklare - Epinotia immundana
Björkgallvecklare - Epinotia tetraquetrana
Alknoppvecklare - Epinotia tenerana
Tvåstrimmigt almott - Cryptoblabes bistriga
Skäckspinnare - Endromis versicolora
Nagelspinnare - Aglia tau
Lindsvärmare - Mimas tiliae
Videsvärmare - Smerinthus ocellata
Svartgrå blekmaskspinnare - Tetheella fluctuosa
Brun sikelvinge - Drepana curvatula
Ockragul sikelvinge - Drepana falcataria
Albågmätare - Macaria alternata
Höstflikmätare - Ennomos autumnaria
Alflikmätare - Ennomos alniaria
Grå fjädermätare - Phigalia pilosaria
Allavmätare - Aethalura punctulata
Gulvit streckmätare - Cabera exanthemata
Tvåfärgad fältmätare - Plemyria rubiginata
Gaffeltaggad fältmätare - Hydriomena impluviata
Alälvmätare - Hydrelia sylvata
Alaftonfly - Acronicta alni
Ockragult sprötfly - Paracolax tristalis
Gaffeltecknat träfly - Lithophane furcifera
Körsbärsrödgump - Euproctis similis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt