Art: Fältmalört - Artemisia campestris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Fältmalört som värdväxt för dess larver.

Kalkkronmal - Bucculatrix artemisiella
Streckad fältmalörtsplattmal - Depressaria artemisiae
Kilstreckad malörtssäckmal - Coleophora vibicigerella
Kilstreckad hedblomstersäckmal - Coleophora caelebipennella
Gråbosäckmal - Coleophora artemisicolella
Större fältmalörtssäckmal - Coleophora directella
Ljus malörtssäckmal - Coleophora albicans
Grå fältmalörtssäckmal - Coleophora granulatella
Fältstävmal - Chionodes distinctellus
Ljuskantad småstävmal - Scrobipalpula psilella
Bågstreckad näbbmal - Sophronia humerella
Fältmalörtspraktvecklare - Phtheochroa inopiana
Fältmalörtsgallvecklare - Cochylimorpha hilarana
Fältmalörtsblomvecklare - Aethes kindermanniana
Större fältmalörtsrotvecklare - Cochylidia richteriana
Mindre fältmalörtsrotvecklare - Cochylidia moguntiana
Sandsnedbandsvecklare - Clepsis pallidana
Citronvecklare - Thiodia citrana
Fältmalörtsrotvecklare - Pelochrista infidana
Gul rotvecklare - Eucosma messingiana
Gråbofjädermott - Hellinsia lienigiana
Alvarmolnmott - Khorassania compositella
Större backmott - Hypochalcia ahenella
Gråborotmott - Nyctegretis lineana
Kanelmott - Ancylosis cinnamomella
Gyllenängsmott - Mecyna flavalis
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
Fältmalörtsmätare - Narraga fasciolaria
Hedvintermätare - Lycia zonaria
Björkmätare - Biston betularia
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Absintmalmätare - Eupithecia absinthiata
Spenslig malmätare - Eupithecia goossensiata
Vinkelmalmätare - Eupithecia vulgata
Alvarmalmätare - Eupithecia orphnata
Malörtsmalmätare - Eupithecia innotata
Gråblek malmätare - Eupithecia ochridata
Gråbokapuschongfly - Cucullia fraudatrix
Silverfläckat kapuschongfly - Cucullia argentea
Malörtskapuschongfly - Cucullia artemisiae
Treprickigt buskfly - Amphipyra tragopoginis
Brungrått lundfly - Polia bombycina
Vitribbat strandfly - Conisania leineri
Åkerjordfly - Agrotis exclamationis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt