Art: Gråbo - Artemisia vulgaris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gråbo som värdväxt för dess larver.

Gråbostyltmal - Leucospilapteryx omissella
Gråboplattmal - Exaeretia allisella
Ljusryggad gråboplattmal - Depressaria leucocephala
Nordlig röllikeplattmal - Depressaria silesiaca
Gullinjerad gullrissäckmal - Coleophora trochilella
Renfanekorgmal - Isophrictis striatella
Malörtssmåstävmal - Scrobipalpa proclivella
Brun grundvecklare - Celypha rufana
Citronvecklare - Thiodia citrana
Mjölkfrövecklare - Eucosma lacteana
Större malörtsskottvecklare - Eucosma metzneriana
Gråbostjälkvecklare - Epiblema foenella
Gråborotvecklare - Dichrorampha simpliciana
Gråbofjädermott - Hellinsia lienigiana
Storpunktskorgmott - Phycitodes binaevella
Blekgult ängsmott - Udea lutealis
Betmott - Loxostege sticticalis
Sandfältsljusmott - Pyrausta aerealis
Majsmott - Ostrinia nubilalis
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
Gråbandad lövmätare - Scopula immorata
Gulgrå lövmätare - Scopula marginepunctata
Mållmätare - Pelurga comitata
Absintmalmätare - Eupithecia absinthiata
Spenslig malmätare - Eupithecia goossensiata
Röllikemalmätare - Eupithecia icterata
Gråbomalmätare - Eupithecia succenturiata
Malörtsmalmätare - Eupithecia innotata
Gråbokapuschongfly - Cucullia fraudatrix
Absintkapuschongfly - Cucullia absinthii
Silverfläckat kapuschongfly - Cucullia argentea
Malörtskapuschongfly - Cucullia artemisiae
Ljusgrått kapuschongfly - Cucullia praecana
Renfanekapuschongfly - Cucullia tanaceti
Treprickigt buskfly - Amphipyra tragopoginis
Grått sälgfly - Orthosia gracilis
Jungfrufly - Eucarta virgo
Brungrått lundfly - Polia bombycina
Gråribbat kvällsfly - Naenia typica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt