Art: Grenrör - Calamagrostis canescens

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Grenrör som värdväxt för dess larver.

Spegelsmygare - Heteropterus morpheus
Sumpmetallfly - Plusia putnami

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae
Släkte: Rör - Calamagrostis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt