Art: Lomme - Capsella bursa-pastoris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lomme som värdväxt för dess larver.

Vinkeljordfly - Opigena polygona

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt