Släkte: Lommar - Capsella

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lommar som värdväxt för dess larver.

Vinkeljordfly - Opigena polygona

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt