Art: Praktnejlika - Dianthus superbus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Praktnejlika som värdväxt för dess larver.

Ljusbandad arvmal - Caryocolum pullatellum

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt