Art: Japansk lärk - Larix kaempferi

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Japansk lärk som värdväxt för dess larver.

Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt