Släkte: Lärkar - Larix

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lärkar som värdväxt för dess larver.

Lärkskottmal - Argyresthia laevigatella
Vitfläckig praktmal - Denisia albimaculea
Blågul praktmal - Oecophora bractella
Sydlig lärksäckmal - Coleophora laricella
Tallskottsmal - Exoteleia dodecella
Idegransbredvecklare - Ditula angustiorana
Lappbredvecklare - Choristoneura albaniana
Lärkbredvecklare - Ptycholomoides aeriferanus
Blybandsvecklare - Ptycholoma lecheanum
Vithövdad bredvecklare - Pandemis cinnamomeana
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Skogsbredvecklare - Lozotaenia forsterana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Trubbvingad skottvecklare - Lobesia virulenta
Lärkknoppvecklare - Spilonota laricana
Lärkträdsvecklare - Zeiraphera griseana
Granskottvecklare - Zeiraphera ratzeburgiana
Lärkkottsvecklare - Retinia perangustana
Lärkbarksvecklare - Cydia grunertiana
Grankottsmott - Dioryctria abietella
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Tallspinnare - Dendrolimus pini
Barrskogsspinnare - Cosmotriche lobulina
Tallsvärmare - Sphinx pinastri
Granbågmätare - Macaria signaria
Tandmätare - Odontopera bidentata
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Dubbelvågig lavmätare - Ectropis crepuscularia
Barrskogsmätare - Hylaea fasciaria
Fjällhöstmätare - Epirrita autumnata
Tallmalmätare - Eupithecia indigata
Lansettvingad malmätare - Eupithecia lanceata
Lärkmalmätare - Eupithecia lariciata
Granmalmätare - Eupithecia tantillaria
Tunnvingemätare - Malacodea regelaria
Ärtfly - Ceramica pisi
Munkfly - Panthea coenobita
Guldgul lavspinnare - Eilema sororcula
Granharfotsspinnare - Calliteara abietis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt