Art: Gul näckros - Nuphar lutea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gul näckros som värdväxt för dess larver.

Vattenaloemott - Parapoynx stratiotata
Dammott - Nymphula nitidulata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt