Art: Bergtall - Pinus mugo

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Bergtall som värdväxt för dess larver.

Ljussprötad tallbarrsmal - Ocnerostoma piniariellum

Översikt: Värdväxter
Familj: Tallväxter - Pinaceae
Släkte: Tallar - Pinus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt