Släkte: Tallar - Pinus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Tallar som värdväxt för dess larver.

Större tallbarrsmal - Cedestis gysseleniella
Mindre tallbarrsmal - Cedestis subfasciella
Ljussprötad tallbarrsmal - Ocnerostoma piniariellum
Mörksprötad tallbarrsmal - Ocnerostoma friesei
Guldfläckspraktmal - Decantha borkhausenii
Bågpraktmal - Metalampra cinnamomea
Blågul praktmal - Oecophora bractella
Tallsmalvingemal - Batrachedra pinicolella
Barrskogsförnamal - Hypatopa binotella
Tallskottsmal - Exoteleia dodecella
Dansk granvårvecklare - Acleris abietana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Tallsommarvecklare - Archips oporanus
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Tallbrokvecklare - Piniphila bifasciana
Granbrokvecklare - Pseudohermenias abietana
Rödspetsad tallvecklare - Epinotia rubiginosana
Granbarrvecklare - Epinotia tedella
Lärkträdsvecklare - Zeiraphera griseana
Granskottvecklare - Zeiraphera ratzeburgiana
Gråblå tallvecklare - Pseudococcyx posticana
Tallknoppsvecklare - Pseudococcyx turionella
Hartsgallvecklare - Retinia resinella
Silvergransskottvecklare - Gravitarmata margarotana
Blek tallskottvecklare - Rhyacionia buoliana
Mosaiktallvecklare - Rhyacionia pinicolana
Gråbrun tallvecklare - Rhyacionia pinivorana
Tallplantsvecklare - Rhyacionia duplana
Hårsprötad tallvecklare - Rhyacionia logaea
Dvärgtallvecklare - Corticivora piniana
Enbarksvecklare - Cydia duplicana
Kvartsmåntallvecklare - Cydia cognatana
Tallbarkvecklare - Cydia coniferana
Tallkådvecklare - Cydia cosmophorana
Gransolvecklare - Pammene ochsenheimeriana
Tallbarksmott - Dioryctria sylvestrella
Tallknoppsmott - Dioryctria simplicella
Grankottsmott - Dioryctria abietella
Granfrömott - Assara terebrella
Tallhängemott - Vitula biviella
Tallspinnare - Dendrolimus pini
Barrskogsspinnare - Cosmotriche lobulina
Tallsvärmare - Sphinx pinastri
Granbågmätare - Macaria signaria
Tallbågmätare - Macaria liturata
Granlavmätare - Peribatodes secundaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Fyrkantsfläckad lavmätare - Paradarisa consonaria
Tallmätare - Bupalus piniaria
Barrskogsmätare - Hylaea fasciaria
Brunbandad fältmätare - Pennithera firmata
Violettgrå fältmätare - Thera obeliscata
Barrfältmätare - Thera variata
Större grankottsmätare - Eupithecia abietaria
Tallmalmätare - Eupithecia indigata
Lansettvingad malmätare - Eupithecia lanceata
Tallprocessionspinnare - Thaumetopoea pinivora
Tallfly - Panolis flammea
Munkfly - Panthea coenobita
Barrskogsnunna - Lymantria monacha

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt