Art: Weymouthtall - Pinus strobus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Weymouthtall som värdväxt för dess larver.

Tallsvärmare - Sphinx pinastri
Tallbågmätare - Macaria liturata

Översikt: Värdväxter
Familj: Tallväxter - Pinaceae
Släkte: Tallar - Pinus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt