Art: Tall - Pinus sylvestris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Tall som värdväxt för dess larver.

Större tallbarrsmal - Cedestis gysseleniella
Ljussprötad tallbarrsmal - Ocnerostoma piniariellum
Mörksprötad tallbarrsmal - Ocnerostoma friesei
Guldfläckspraktmal - Decantha borkhausenii
Tallsmalvingemal - Batrachedra pinicolella
Tallskottsmal - Exoteleia dodecella
Tallsommarvecklare - Archips oporanus
Tallbrokvecklare - Piniphila bifasciana
Granbrokvecklare - Pseudohermenias abietana
Rödspetsad tallvecklare - Epinotia rubiginosana
Granbarrvecklare - Epinotia tedella
Gråblå tallvecklare - Pseudococcyx posticana
Tallknoppsvecklare - Pseudococcyx turionella
Hartsgallvecklare - Retinia resinella
Blek tallskottvecklare - Rhyacionia buoliana
Mosaiktallvecklare - Rhyacionia pinicolana
Gråbrun tallvecklare - Rhyacionia pinivorana
Tallplantsvecklare - Rhyacionia duplana
Hårsprötad tallvecklare - Rhyacionia logaea
Dvärgtallvecklare - Corticivora piniana
Kvartsmåntallvecklare - Cydia cognatana
Tallbarkvecklare - Cydia coniferana
Tallkådvecklare - Cydia cosmophorana
Tallknoppsmott - Dioryctria simplicella
Grankottsmott - Dioryctria abietella
Tallsvärmare - Sphinx pinastri
Granbågmätare - Macaria signaria
Tallbågmätare - Macaria liturata
Granlavmätare - Peribatodes secundaria
Tallmätare - Bupalus piniaria
Barrskogsmätare - Hylaea fasciaria
Brunbandad fältmätare - Pennithera firmata
Violettgrå fältmätare - Thera obeliscata
Barrfältmätare - Thera variata
Större grankottsmätare - Eupithecia abietaria
Tallmalmätare - Eupithecia indigata
Tallprocessionspinnare - Thaumetopoea pinivora
Tallfly - Panolis flammea
Munkfly - Panthea coenobita

Översikt: Värdväxter
Familj: Tallväxter - Pinaceae
Släkte: Tallar - Pinus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt