Art: Svarttall - Pinus nigra

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Svarttall som värdväxt för dess larver.

Tallbarkvecklare - Cydia coniferana

Översikt: Värdväxter
Familj: Tallväxter - Pinaceae
Släkte: Tallar - Pinus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt