Art: Asp - Populus tremula

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Asp som värdväxt för dess larver.

Aspdvärgmal - Stigmella assimilella
Aspgallsdvärgmal - Ectoedemia argyropeza
Mindre stråsäckspinnare - Psyche casta
Röd aspguldmal - Phyllonorycter sagitellus
Grå aspguldmal - Phyllonorycter apparellus
Aspsaftmal - Phyllocnistis labyrinthella
Asppuckelmal - Leucoptera sinuella
Aspvårmal - Semioscopis strigulana
Svart aspstävmal - Gelechia nigra
Aspsobermal - Anacampsis populella
Större poppelglasvinge - Sesia apiformis
Mindre poppelglasvinge - Eusphecia melanocephala
Svart poppelglasvinge - Paranthrene tabaniformis
Större träfjäril - Cossus cossus
Mindre träfjäril - Acossus terebra
Större aspvårvecklare - Acleris roscidana
Fjäderbredvecklare - Philedone gerningana
Större aspbrokvecklare - Pseudosciaphila branderiana
Aspknoppvecklare - Apotomis inundana
Sälgbrokvecklare - Hedya salicella
Aspbladsvecklare - Gibberifera simplana
Fläckig asprullvecklare - Epinotia maculana
Föränderlig rullvecklare - Epinotia solandriana
Silverpoppelsbladvecklare - Gypsonoma minutana
Aspskottvecklare - Gypsonoma sociana
Aspsikelvecklare - Ancylis laetana
Björksikelvecklare - Ancylis tineana
Aspbarkvecklare - Cydia corollana
Aspskogsvecklare - Cydia cornucopiae
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Rödbrun bladspinnare - Phyllodesma ilicifolium
Mindre påfågelspinnare - Saturnia pavonia
Videsvärmare - Smerinthus ocellata
Poppelsvärmare - Laothoe populi
Sorgmantel - Nymphalis antiopa
Aspfuks - Nymphalis vaualbum
Asknätfjäril - Euphydryas maturna
Aspfjäril - Limenitis populi
Rödaktig blekmaskspinnare - Tethea ocularis
Poppelblekmaskspinnare - Tethea or
Grå flickfjäril - Boudinotiana notha
Mindre fläckmätare - Lomaspilis marginata
Snedbandad spetsmätare - Epione repandaria
Tvärbandad spetsmätare - Epione vespertaria
Rovmätare - Crocallis elinguaria
Plommonmätare - Angerona prunaria
Grå fjädermätare - Phigalia pilosaria
Svartbandad frostmätare - Agriopis leucophaearia
Grågul frostmätare - Agriopis marginaria
Vågbräddad lavmätare - Alcis repandata
Gulvit streckmätare - Cabera exanthemata
Bandatlasmätare - Lomographa temerata
Vårmätare - Epirranthis diversata
Naggad lövmätare - Idaea emarginata
Violettgrå parkmätare - Eulithis testata
Blåbärsparkmätare - Eulithis populata
Vågig tofsmätare - Hydria undulata
Hallonmalmätare - Eupithecia subfuscata
Gråaktig lobmätare - Lobophora halterata
Asplobmätare - Trichopteryx carpinata
Långflikad lobmätare - Pterapherapteryx sexalata
Rysk högstjärt - Pygaera timon
Rödgrå högstjärt - Clostera curtula
Pärlgrå högstjärt - Clostera pigra
Svartfläckig högstjärt - Clostera anachoreta
Brungrå högstjärt - Clostera anastomosis
Asptandvinge - Notodonta torva
Poppeltandvinge - Notodonta tritophus
Piltandvinge - Notodonta ziczac
Pilporslinsvinge - Pheosia tremula
Näbbspinnare - Pterostoma palpinum
Ekflikvinge - Ptilodon capucina
Vecklarspinnare - Gluphisia crenata
Större gaffelsvans - Cerura vinula
Grå gaffelsvans - Furcula furcula
Snövit gaffelsvans - Furcula bicuspis
Gråvit gaffelsvans - Furcula bifida
Alaftonfly - Acronicta alni
Blåbandat ordensfly - Catocala fraxini
Ryskt ordensfly - Catocala adultera
Flikfly - Scoliopteryx libatrix
Mätarfly - Colobochyla salicalis
Poppelbuskfly - Amphipyra perflua
Vårtaggfly - Brachionycha nubeculosa
Aspsälgfly - Orthosia populeti
Grått sälgfly - Orthosia gracilis
Gulrött backfly - Agrochola helvola
Pilfly - Brachylomia viminalis
Poppelvecklarfly - Ipimorpha subtusa
Vinkelfly - Enargia paleacea
Ockragult rovfly - Cosmia trapezina
Dimlundfly - Polia nebulosa
Ärtfly - Ceramica pisi
Spåmansjordfly - Graphiphora augur
Större skogsfly - Eurois occulta
Grönt skogsfly - Anaplectoides prasina
Hasselfly - Colocasia coryli
Videspinnare - Leucoma salicis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt