Art: Rödkörvel - Torilis japonica

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rödkörvel som värdväxt för dess larver.

Mindre morotsplattmal - Agonopterix purpurea

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt