Släkte: Rödkörvlar - Torilis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rödkörvlar som värdväxt för dess larver.

Mindre morotsplattmal - Agonopterix purpurea

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt