Art: Blåbär - Vaccinium myrtillus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Blåbär som värdväxt för dess larver.

Blåbärsdvärgmal - Stigmella myrtillella
Blåbärsbladskärare - Incurvaria oehlmanniella
Höstdagmal - Diurnea lipsiella
Videvårmal - Dasystoma salicella
Blåbärsäckmal - Coleophora vacciniella
Skvattramstävmal - Neofaculta infernella
Gulbandad bredvecklare - Spatalistis bifasciana
Fläckhöstvecklare - Acleris laterana
Glansig blåbärsvårvecklare - Acleris maccana
Vitbrokig rosenhöstvecklare - Acleris variegana
Småprickig blåbärsvårvecklare - Acleris lipsiana
Myrlångpalpvecklare - Sparganothis rubicundana
Olvonbredvecklare - Aphelia viburnana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Nättecknad fjällknoppvecklare - Apotomis algidana
Svart blåbärsknoppvecklare - Apotomis sauciana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Metallbrokvecklare - Phiaris metallicana
Blåbärsbrokvecklare - Phiaris bipunctana
Sotfläcksvecklare - Rhopobota naevana
Prydlig fjällsippevecklare - Epinotia mercuriana
Blåbärssikelvecklare - Ancylis myrtillana
Svartbrunt ljungmott - Pyla fusca
Kalkfjällsmott - Metaxmeste schrankiana
Myrängsmott - Udea inquinatalis
Nattflymott - Nomophila noctuella
Hagtornsspinnare - Trichiura crataegi
Dvärgbjörksspinnare - Eriogaster arbusculae
Rödbrun bladspinnare - Phyllodesma ilicifolium
Svavelgul höfjäril - Colias palaeno
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi
Svartringlad pärlemorfjäril - Boloria eunomia
Ockragul buskmätare - Macaria brunneata
Skäckmätare - Cepphis advenaria
Alflikmätare - Ennomos alniaria
Hedvintermätare - Lycia zonaria
Grå ringmätare - Elophos vittaria
Ljusgrön lundmätare - Jodis lactearia
Blåbärslundmätare - Jodis putata
Snedstreckad lövmätare - Scopula virgulata
Blåbärslövmätare - Scopula ternata
Blekgul lövmätare - Scopula floslactata
Brunröd fältmätare - Xanthorhoe spadicearia
Skogsfältmätare - Xanthorhoe annotinata
Grå blåbärsfältmätare - Entephria caesiata
Violettgrå parkmätare - Eulithis testata
Blåbärsparkmätare - Eulithis populata
Blekgrön fältmätare - Chloroclysta miata
Spetsvinklad fältmätare - Dysstroma citrata
Olivgrå fältmätare - Dysstroma infuscata
Bredbandad fältmätare - Dysstroma latefasciata
Vattrad fältmätare - Hydriomena furcata
Vitbandad björkfältmätare - Rheumaptera hastata
Vitbandad blåbärsfältmätare - Rheumaptera subhastata
Vågig tofsmätare - Hydria undulata
Polarfältmätare - Psychophora sabini
Tvillingfläckad fältmätare - Mesotype didymata
Blåbärsmalmätare - Pasiphila debiliata
Källfly - Hypena crassalis
Frågeteckensmetallfly - Syngrapha interrogationis
Lapskt hedfly - Sympistis lapponica
Större sälgfly - Orthosia incerta
Lingonplattfly - Conistra vaccinii
Kopparbrunt jordfly - Chersotis cuprea
Rödhuvat skogsfly - Protolampra sobrina
Mångformigt jordfly - Diarsia mendica
Fuktängsjordfly - Diarsia dahlii
Tajgafjällfly - Xestia borealis
Högnordiskt fjällfly - Xestia laetabilis
Fjällskogsfly - Xestia gelida
Gråpudrat skogsfly - Xestia rhaetica
Baltiskt skogsfly - Xestia baltica
Större skogsfly - Eurois occulta

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt