Släkte: Skogsbär - Vaccinium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Skogsbär som värdväxt för dess larver.

Barrskogskäkmal - Micropterix aureatella
Lerfärgad rotfjäril - Korscheltellus lupulinus
Blåbärsdvärgmal - Stigmella myrtillella
Lingondvärgmal - Ectoedemia weaveri
Bronsantennmal - Nematopogon pilellus
Mörk kambladskärare - Incurvaria masculella
Blåbärsbladskärare - Incurvaria oehlmanniella
Lingonguldmal - Phyllonorycter junoniellus
Bokvårmal - Diurnea fagella
Höstdagmal - Diurnea lipsiella
Videvårmal - Dasystoma salicella
Pyrolasäckmal - Coleophora idaeella
Blåbärsäckmal - Coleophora vacciniella
Blygrå säckmal - Coleophora plumbella
Ljusbrun lingonsäckmal - Coleophora vitisella
Blek lingonsäckmal - Coleophora glitzella
Musgrå lingonsäckmal - Coleophora murinella
Trebandad stävmal - Chionodes viduellus
Rimfrostsstävmal - Athrips pruinosellus
Skvattramstävmal - Neofaculta infernella
Fjällbastardsvärmare - Zygaena exulans
Gulbandad bredvecklare - Spatalistis bifasciana
Fläckhöstvecklare - Acleris laterana
Glansig blåbärsvårvecklare - Acleris maccana
Lövskogshöstvecklare - Acleris sparsana
Olvonvårvecklare - Acleris schalleriana
Vitbrokig rosenhöstvecklare - Acleris variegana
Ljungvårvecklare - Acleris hyemana
Småprickig blåbärsvårvecklare - Acleris lipsiana
Odonvårvecklare - Acleris fimbriana
Höstlångvecklare - Exapate congelatella
Mörk gulfläcksgråvecklare - Eana incanana
Myrlångpalpvecklare - Sparganothis rubicundana
Rostbrun bredvecklare - Epagoge grotiana
Blåbärsbredvecklare - Paramesia gnomana
Fjäderbredvecklare - Philedone gerningana
Fållad lövskogsbredvecklare - Capua vulgana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Rönnbredvecklare - Choristoneura hebenstreitella
Tallmossebredvecklare - Argyrotaenia ljungiana
Vithövdad bredvecklare - Pandemis cinnamomeana
Leverfärgad bredvecklare - Pandemis heparana
Skogsbredvecklare - Lozotaenia forsterana
Timotejbredvecklare - Zelotherses paleana
Olvonbredvecklare - Aphelia viburnana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Lundskuggvecklare - Olindia schumacherana
Nättecknad fjällknoppvecklare - Apotomis algidana
Svart blåbärsknoppvecklare - Apotomis sauciana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Berggrundvecklare - Celypha rurestrana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Fjällbrokvecklare - Phiaris obsoletana
Metallbrokvecklare - Phiaris metallicana
Ljungbrokvecklare - Phiaris schulziana
Blåbärsbrokvecklare - Phiaris bipunctana
Mjölonbrokvecklare - Argyroploce arbutella
Smalbandvecklare - Argyroploce concretana
Lingonbrokvecklare - Stictea mygindiana
Blåbärshakvecklare - Rhopobota myrtillana
Lingonhakvecklare - Rhopobota ustomaculana
Sotfläcksvecklare - Rhopobota naevana
Prydlig odonvecklare - Epinotia gimmerthaliana
Prydlig fjällsippevecklare - Epinotia mercuriana
Videhakvecklare - Gypsonoma nitidulana
Getapelsikelvecklare - Ancylis unculana
Blåbärssikelvecklare - Ancylis myrtillana
Sileshårsfjädermott - Buckleria paludum
Krattmott - Endotricha flammealis
Blåbärsmott - Ortholepis vacciniella
Svartbrunt ljungmott - Pyla fusca
Almmolnmott - Rhodophaea formosa
Kalkfjällsmott - Metaxmeste schrankiana
Myrängsmott - Udea inquinatalis
Blåbärsljusmott - Udea hamalis
Nattflymott - Nomophila noctuella
Hagtornsspinnare - Trichiura crataegi
Björkspinnare - Eriogaster lanestris
Dvärgbjörksspinnare - Eriogaster arbusculae
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Gräsulv - Macrothylacia rubi
Rödbrun bladspinnare - Phyllodesma ilicifolium
Mindre påfågelspinnare - Saturnia pavonia
Högnordisk höfjäril - Colias hecla
Svavelgul höfjäril - Colias palaeno
Tosteblåvinge - Celastrina argiolus
Ljungblåvinge - Plebejus argus
Hedblåvinge - Plebejus idas
Violett blåvinge - Agriades optilete
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi
Svartringlad pärlemorfjäril - Boloria eunomia
Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne
Arktisk pärlemorfjäril - Boloria chariclea
Frejas pärlemorfjäril - Boloria freija
Högnordisk pärlemorfjäril - Boloria polaris
Friggas pärlemorfjäril - Boloria frigga
Myrpärlemorfjäril - Boloria aquilonaris
Lappnätfjäril - Euphydryas iduna
Mjölonmätare - Macaria carbonaria
Ockragul buskmätare - Macaria brunneata
Skäckmätare - Cepphis advenaria
Alflikmätare - Ennomos alniaria
Grågul månmätare - Selenia dentaria
Rovmätare - Crocallis elinguaria
Plommonmätare - Angerona prunaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Hedvintermätare - Lycia zonaria
Björkvintermätare - Lycia pomonaria
Björkmätare - Biston betularia
Vitgördlad lavmätare - Cleora cinctaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Vågbräddad lavmätare - Alcis repandata
Torvmossemätare - Arichanna melanaria
Fyrkantsfläckad lavmätare - Paradarisa consonaria
Grågul lavmätare - Parectropis similaria
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Grå ringmätare - Elophos vittaria
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Ljusgrön lundmätare - Jodis lactearia
Blåbärslundmätare - Jodis putata
Bokgördelmätare - Cyclophora linearia
Snedstreckad lövmätare - Scopula virgulata
Blåbärslövmätare - Scopula ternata
Blekgul lövmätare - Scopula floslactata
Brunröd fältmätare - Xanthorhoe spadicearia
Skogsfältmätare - Xanthorhoe annotinata
Grå blåbärsfältmätare - Entephria caesiata
Violettgrå parkmätare - Eulithis testata
Blåbärsparkmätare - Eulithis populata
Blekgrön fältmätare - Chloroclysta miata
Spetsvinklad fältmätare - Dysstroma citrata
Olivgrå fältmätare - Dysstroma infuscata
Bredbandad fältmätare - Dysstroma latefasciata
Trubbvinklad fältmätare - Dysstroma truncata
Gräsgrön fältmätare - Colostygia pectinataria
Vattrad fältmätare - Hydriomena furcata
Vitbandad björkfältmätare - Rheumaptera hastata
Vitbandad blåbärsfältmätare - Rheumaptera subhastata
Vågig tofsmätare - Hydria undulata
Polarfältmätare - Psychophora sabini
Tvillingfläckad fältmätare - Mesotype didymata
Blåbärsmalmätare - Pasiphila debiliata
Torvmosstaggmätare - Carsia sororiata
Rönnmätare - Venusia cambrica
Myraftonfly - Acronicta menyanthidis
Källfly - Hypena crassalis
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina
Torvmossemetallfly - Syngrapha microgamma
Frågeteckensmetallfly - Syngrapha interrogationis
Svartbandat hedfly - Sympistis funebris
Vitvingat hedfly - Sympistis heliophila
Lapskt hedfly - Sympistis lapponica
Större sälgfly - Orthosia incerta
Brunbandat sälgfly - Orthosia opima
Gotiskt sälgfly - Orthosia gothica
Blekgult gulvingsfly - Cirrhia icteritia
Gulrött backfly - Agrochola helvola
Lingonplattfly - Conistra vaccinii
Blågrått träfly - Lithophane lamda
Grått mantelfly - Xylena solidaginis
Brunviolett ängsfly - Mniotype satura
Raggfly - Hyppa rectilinea
Svartfläckat hedfly - Anarta melanopa
Ljunghedfly - Anarta myrtilli
Vitfläckat hedfly - Coranarta cordigera
Gröngrått lundfly - Polia hepatica
Blåbärslundfly - Lacanobia w-latinum
Brokigt lundfly - Lacanobia contigua
Vitfläckigt lundfly - Melanchra persicariae
Blågrått lundfly - Papestra biren
Gulvingat hedfly - Lasionycta secedens
Ljusfläckat jordfly - Actebia fennica
Kopparbrunt jordfly - Chersotis cuprea
Rödkantat jordfly - Eugraphe sigma
Porsjordfly - Coenophila subrosea
Rödhuvat skogsfly - Protolampra sobrina
Mångformigt jordfly - Diarsia mendica
Fuktängsjordfly - Diarsia dahlii
Rödbrunt jordfly - Diarsia brunnea
Hallonjordfly - Diarsia rubi
Sumpängsjordfly - Diarsia florida
Tajgafjällfly - Xestia borealis
Högnordiskt fjällfly - Xestia laetabilis
Fjällskogsfly - Xestia gelida
Gråpudrat skogsfly - Xestia rhaetica
Baltiskt skogsfly - Xestia baltica
Rödfläckigt jordfly - Xestia alpicola
Rödbrunt fjällfly - Xestia tecta
Backjordfly - Xestia collina
Större skogsfly - Eurois occulta
Grönt skogsfly - Anaplectoides prasina
Rödviolett skogsfly - Cerastis rubricosa
Brunrött skogsfly - Cerastis leucographa
Vit borstspinnare - Cybosia mesomella
Punkthedspinnare - Coscinia cribraria
Rostvinge - Phragmatobia fuliginosa
Mindre igelkottsspinnare - Parasemia plantaginis
Prickig tigerspinnare - Spilosoma lubricipedum
Citrongul igelkottsspinnare - Rhyparia purpurata
Rödfransad björnspinnare - Diacrisia sannio
Lappigelkottsspinnare - Pararctia lapponica
Nordisk igelkottsspinnare - Acerbia alpina
Brun björnspinnare - Arctia caja
Ljungtofsspinnare - Orgyia antiquoides

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt