Art: Odon - Vaccinium uliginosum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Odon som värdväxt för dess larver.

Blåbärsdvärgmal - Stigmella myrtillella
Blygrå säckmal - Coleophora plumbella
Blek lingonsäckmal - Coleophora glitzella
Rimfrostsstävmal - Athrips pruinosellus
Fjällbastardsvärmare - Zygaena exulans
Gulbandad bredvecklare - Spatalistis bifasciana
Glansig blåbärsvårvecklare - Acleris maccana
Lövskogshöstvecklare - Acleris sparsana
Odonvårvecklare - Acleris fimbriana
Svart blåbärsknoppvecklare - Apotomis sauciana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Metallbrokvecklare - Phiaris metallicana
Ljungbrokvecklare - Phiaris schulziana
Mjölonbrokvecklare - Argyroploce arbutella
Lingonbrokvecklare - Stictea mygindiana
Sotfläcksvecklare - Rhopobota naevana
Prydlig odonvecklare - Epinotia gimmerthaliana
Blåbärssikelvecklare - Ancylis myrtillana
Kalkfjällsmott - Metaxmeste schrankiana
Dvärgbjörksspinnare - Eriogaster arbusculae
Svavelgul höfjäril - Colias palaeno
Ljungblåvinge - Plebejus argus
Hedblåvinge - Plebejus idas
Violett blåvinge - Agriades optilete
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi
Svartringlad pärlemorfjäril - Boloria eunomia
Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne
Frejas pärlemorfjäril - Boloria freija
Högnordisk pärlemorfjäril - Boloria polaris
Lappnätfjäril - Euphydryas iduna
Ockragul buskmätare - Macaria brunneata
Vitgördlad lavmätare - Cleora cinctaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Torvmossemätare - Arichanna melanaria
Blåbärslundmätare - Jodis putata
Blåbärslövmätare - Scopula ternata
Violettgrå parkmätare - Eulithis testata
Blåbärsparkmätare - Eulithis populata
Olivgrå fältmätare - Dysstroma infuscata
Vitbandad björkfältmätare - Rheumaptera hastata
Vitbandad blåbärsfältmätare - Rheumaptera subhastata
Blåbärsmalmätare - Pasiphila debiliata
Torvmosstaggmätare - Carsia sororiata
Källfly - Hypena crassalis
Torvmossemetallfly - Syngrapha microgamma
Svartbandat hedfly - Sympistis funebris
Större sälgfly - Orthosia incerta
Blekgult gulvingsfly - Cirrhia icteritia
Blågrått träfly - Lithophane lamda
Raggfly - Hyppa rectilinea
Vitfläckat hedfly - Coranarta cordigera
Vitfläckigt lundfly - Melanchra persicariae
Gulvingat hedfly - Lasionycta secedens
Ljusfläckat jordfly - Actebia fennica
Porsjordfly - Coenophila subrosea
Rödhuvat skogsfly - Protolampra sobrina
Gråpudrat skogsfly - Xestia rhaetica
Rödfläckigt jordfly - Xestia alpicola
Större skogsfly - Eurois occulta
Vit borstspinnare - Cybosia mesomella
Lappigelkottsspinnare - Pararctia lapponica
Ljungtofsspinnare - Orgyia antiquoides

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt