Familj: Sparrisväxter - Asparagaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sparrisväxter som värdväxt för dess larver.

Sandfältsjordfly - Euxoa cursoria

Översikt: Värdväxter

Släkten

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt