Släkte: Sparrisar - Asparagus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sparrisar som värdväxt för dess larver.

Sandfältsjordfly - Euxoa cursoria

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt