Distribution map - Caryocolum huebneri Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Gotska sandön Halland Bohuslän Dalsland Västergötland Närke Östergötland Sörmland Uppland Västmanland Värmland Dalarna Gästrikland Hälsingland Medelpad Ångermanland Västerbotten Norrbotten Härjedalen Jämtland Åsele lappmark Lycksele lappmark Pite lappmark Lule lappmark Torne lappmark
Swedish name
Mindre buskstjärnblomsmal
Synonyms
Caryocolum knaggsiella
Synonyms (swe)
Mindre buskstjärnblommal
Similar species
Caryocolum kroesmanniellum

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Contact