Art: Silvergran - Abies alba

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Silvergran som värdväxt för dess larver.

Ljussprötad tallbarrsmal - Ocnerostoma piniariellum
Silvergransbarrmal - Argyresthia fundella
Bågpraktmal - Metalampra cinnamomea
Tallsmalvingemal - Batrachedra pinicolella
Barrskogsförnamal - Hypatopa binotella
Dansk granvårvecklare - Acleris abietana
Granvårvecklare - Acleris nigrilineana
Fjäderbredvecklare - Philedone gerningana
Tallsommarvecklare - Archips oporanus
Blybandsvecklare - Ptycholoma lecheanum
Vithövdad bredvecklare - Pandemis cinnamomeana
Granbredvecklare - Dichelia histrionana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Blyfläckig granvecklare - Cymolomia hartigiana
Granbrokvecklare - Pseudohermenias abietana
Dvärgbarrvecklare - Epinotia nanana
Silvergranstoppvecklare - Epinotia subsequana
Silvergransknoppvecklare - Epinotia nigricana
Granbarrvecklare - Epinotia tedella
Silvergransminerarvecklare - Epinotia fraternana
Rödhövdad silvergransvecklare - Zeiraphera rufimitrana
Granskottvecklare - Zeiraphera ratzeburgiana
Silvergransskottvecklare - Gravitarmata margarotana
Gråbrun tallvecklare - Rhyacionia pinivorana
Svart granborrvecklare - Cydia illutana
Gransolvecklare - Pammene ochsenheimeriana
Grankottsmott - Dioryctria abietella
Tallspinnare - Dendrolimus pini
Tallbågmätare - Macaria liturata
Tandmätare - Odontopera bidentata
Granlavmätare - Peribatodes secundaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Tallmätare - Bupalus piniaria
Barrskogsmätare - Hylaea fasciaria
Barrfältmätare - Thera variata
Ädelgransfältmätare - Thera britannica
Större grankottsmätare - Eupithecia abietaria
Barrskogsnunna - Lymantria monacha
Granharfotsspinnare - Calliteara abietis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt