Art: Cikoria - Cichorium intybus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Cikoria som värdväxt för dess larver.

CR Bokstavsmott - Diasemia reticularis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt