Art: Krissla - Inula salicina

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Krissla som värdväxt för dess larver.

Krisslevecklare - Epiblema junctana
Krisslestjälkvecklare - Epiblema inulivora

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt