Art: Gran - Picea abies

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gran som värdväxt för dess larver.

Granknoppmal - Argyresthia glabratella
Blågul praktmal - Oecophora bractella
Tallsmalvingemal - Batrachedra pinicolella
Granskogsstävmal - Chionodes luctuellus
Granbarksstävmal - Chionodes electellus
Granblommenålmal - Dichomeris latipennella
Granbredvecklare - Dichelia histrionana
Skogsbredvecklare - Lozotaenia forsterana
Blyfläckig granvecklare - Cymolomia hartigiana
Granitvecklare - Epinotia granitana
Dvärgbarrvecklare - Epinotia nanana
Silvergranstoppvecklare - Epinotia subsequana
Rödspetsad tallvecklare - Epinotia rubiginosana
Granbarrvecklare - Epinotia tedella
Enbarksvecklare - Cydia duplicana
Svart granborrvecklare - Cydia illutana
Grankådvecklare - Cydia indivisa
Grankottsvecklare - Cydia strobilella
Granbarksvecklare - Cydia pactolana
Granbarrsmott - Dioryctria schuetzeella
Granfrömott - Assara terebrella
Barrskogsspinnare - Cosmotriche lobulina
Tallsvärmare - Sphinx pinastri
Granbågmätare - Macaria signaria
Tallbågmätare - Macaria liturata
Granlavmätare - Peribatodes secundaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Tallmätare - Bupalus piniaria
Barrskogsmätare - Hylaea fasciaria
Violettgrå fältmätare - Thera obeliscata
Barrfältmätare - Thera variata
Tajgafältmätare - Heterothera serraria
Större grankottsmätare - Eupithecia abietaria
Mindre grankottsmätare - Eupithecia analoga
Ängsmalmätare - Eupithecia subumbrata
Tallmalmätare - Eupithecia indigata
Streckad enmalmätare - Eupithecia pusillata
Lansettvingad malmätare - Eupithecia lanceata
Granmalmätare - Eupithecia tantillaria
Spetsvingad malmätare - Eupithecia conterminata
Tunnvingemätare - Malacodea regelaria
Urskogsfly - Xestia sincera
Munkfly - Panthea coenobita
Granharfotsspinnare - Calliteara abietis

Översikt: Värdväxter
Familj: Tallväxter - Pinaceae
Släkte: Granar - Picea

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt