Släkte: Granar - Picea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Granar som värdväxt för dess larver.

Granknoppmal - Argyresthia glabratella
Silvergransbarrmal - Argyresthia fundella
Blågul praktmal - Oecophora bractella
Tallsmalvingemal - Batrachedra pinicolella
Barrskogsförnamal - Hypatopa binotella
Granbarrminerarmal - Coleotechnites piceaella
Granskogsstävmal - Chionodes luctuellus
Granbarksstävmal - Chionodes electellus
Granblommenålmal - Dichomeris latipennella
Dansk granvårvecklare - Acleris abietana
Granvårvecklare - Acleris nigrilineana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Tallsommarvecklare - Archips oporanus
Blybandsvecklare - Ptycholoma lecheanum
Vithövdad bredvecklare - Pandemis cinnamomeana
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Granbredvecklare - Dichelia histrionana
Skogsbredvecklare - Lozotaenia forsterana
Timotejbredvecklare - Zelotherses paleana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Kärrsnedbandsvecklare - Clepsis spectrana
Blybandsbrokvecklare - Capricornia boisduvaliana
Blyfläckig granvecklare - Cymolomia hartigiana
Granbrokvecklare - Pseudohermenias abietana
Lärkknoppvecklare - Spilonota laricana
Granitvecklare - Epinotia granitana
Dvärgbarrvecklare - Epinotia nanana
Vårgranvecklare - Epinotia pygmaeana
Silvergranstoppvecklare - Epinotia subsequana
Rödspetsad tallvecklare - Epinotia rubiginosana
Granbarrvecklare - Epinotia tedella
Lärkträdsvecklare - Zeiraphera griseana
Granskottvecklare - Zeiraphera ratzeburgiana
Enbarksvecklare - Cydia duplicana
Svart granborrvecklare - Cydia illutana
Grankådvecklare - Cydia indivisa
Grankottsvecklare - Cydia strobilella
Granbarksvecklare - Cydia pactolana
Gransolvecklare - Pammene ochsenheimeriana
Granbarrsmott - Dioryctria schuetzeella
Tallknoppsmott - Dioryctria simplicella
Grankottsmott - Dioryctria abietella
Granfrömott - Assara terebrella
Tallspinnare - Dendrolimus pini
Barrskogsspinnare - Cosmotriche lobulina
Tallsvärmare - Sphinx pinastri
Granbågmätare - Macaria signaria
Tallbågmätare - Macaria liturata
Tandmätare - Odontopera bidentata
Granlavmätare - Peribatodes secundaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Tallmätare - Bupalus piniaria
Barrskogsmätare - Hylaea fasciaria
Violettgrå fältmätare - Thera obeliscata
Barrfältmätare - Thera variata
Ädelgransfältmätare - Thera britannica
Tajgafältmätare - Heterothera serraria
Större grankottsmätare - Eupithecia abietaria
Mindre grankottsmätare - Eupithecia analoga
Ängsmalmätare - Eupithecia subumbrata
Tallmalmätare - Eupithecia indigata
Streckad enmalmätare - Eupithecia pusillata
Lansettvingad malmätare - Eupithecia lanceata
Granmalmätare - Eupithecia tantillaria
Spetsvingad malmätare - Eupithecia conterminata
Tunnvingemätare - Malacodea regelaria
Tallfly - Panolis flammea
Urskogsfly - Xestia sincera
Munkfly - Panthea coenobita
Barrskogsnunna - Lymantria monacha
Granharfotsspinnare - Calliteara abietis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt