Art: Hägg - Prunus padus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hägg som värdväxt för dess larver.

Rönnguldmal - Phyllonorycter sorbi
Häggspinnmal - Yponomeuta evonymellus
Almgallvecklare - Phtheochroa schreibersiana
Hasselbredvecklare - Pandemis corylana
Leverfärgad bredvecklare - Pandemis heparana
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Häggrullvecklare - Eudemis porphyrana
Hagtornssikelvecklare - Ancylis selenana
Plommonvecklare - Grapholita funebrana
Videsvärmare - Smerinthus ocellata
Segelfjäril - Iphiclides podalirius
Eldsnabbvinge - Thecla betulae
Krusbärsmätare - Abraxas grossulariata
Almfläckmätare - Abraxas sylvata
Albågmätare - Macaria alternata
Grågul månmätare - Selenia dentaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Fläckatlasmätare - Lomographa bimaculata
Bandatlasmätare - Lomographa temerata
Brunfläckig lundmätare - Hemithea aestivaria
Brungrön fältmätare - Chloroclysta siterata
Hasselfältmätare - Electrophaes corylata
Vägtornsmätare - Triphosa dubitata
Grön malmätare - Pasiphila rectangulata
Streckaftonfly - Acronicta strigosa
Spetsstreckat tofsfly - Herminia grisealis
Gulbandat ordensfly - Catocala fulminea
Vårtaggfly - Brachionycha nubeculosa
Grått sälgfly - Orthosia gracilis
Gotiskt sälgfly - Orthosia gothica
Violettbandat gulvingsfly - Xanthia togata
Lingonplattfly - Conistra vaccinii
Ljusgrått träfly - Lithophane ornitopus
Bergängsfly - Blepharita amica
Brungrått lundfly - Polia bombycina
Vitfläckigt lundfly - Melanchra persicariae
Gråribbat kvällsfly - Naenia typica
Tsarbjörnspinnare - Pericallia matronula
Körsbärsrödgump - Euproctis similis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt