Släkte: Askar - Fraxinus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Askar som värdväxt för dess larver.

Ljus askstyltmal - Caloptilia cuculipennella
Syrenmal - Gracillaria syringella
Askbrunmal - Zelleria hepariella
Vit askmal - Prays fraxinellus
Rönnvårmal - Semioscopis steinkellneriana
Blågul praktmal - Oecophora bractella
Vitkantad almsäckmal - Coleophora badiipennella
Större träfjäril - Cossus cossus
Blåfläckig träfjäril - Zeuzera pyrina
Tryvårvecklare - Doloploca punctulana
Kvällsbredvecklare - Eulia ministrana
Askbredvecklare - Pseudargyrotoza conwagana
Hagtornssommarvecklare - Archips crataeganus
Blybandsvecklare - Ptycholoma lecheanum
Hasselbredvecklare - Pandemis corylana
Lädergul bredvecklare - Pandemis cerasana
Leverfärgad bredvecklare - Pandemis heparana
Sotfläcksvecklare - Rhopobota naevana
Asksolvecklare - Pammene suspectana
Apelgnidmal - Choreutis pariana
Askbarkmott - Euzophera pinguis
Flädermott - Anania coronata
Vitt sydmott - Palpita vitrealis
Poppelspinnare - Poecilocampa populi
Dödskallesvärmare - Acherontia atropos
Ligustersvärmare - Sphinx ligustri
Asknätfjäril - Euphydryas maturna
Syrenmätare - Apeira syringaria
Askflikmätare - Ennomos fuscantaria
Urringad månmätare - Selenia lunularia
Rödbrun månmätare - Selenia tetralunaria
Grå fjädermätare - Phigalia pilosaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Fruktträdslavmätare - Peribatodes rhomboidaria
Brunvattrad gördelmätare - Cyclophora porata
Mindre frostfjäril - Operophtera brumata
Malörtsmalmätare - Eupithecia innotata
Gråblek malmätare - Eupithecia ochridata
Trylobmätare - Trichopteryx polycommata
Vitt aftonfly - Acronicta leporina
Ligusterfly - Craniophora ligustri
Blåbandat ordensfly - Catocala fraxini
Ekordensfly - Catocala promissa
Pyramidbuskfly - Amphipyra pyramidea
Hösttaggfly - Asteroscopus sphinx
Guldfly - Pyrrhia umbra
Tvåringat gulvingsfly - Tiliacea sulphurago
Tvärlinjerat backfly - Agrochola circellaris
Askträfly - Lithophane semibrunnea
Gråbrunt träfly - Lithophane socia
Gröngrått lundfly - Polia hepatica
Tsarbjörnspinnare - Pericallia matronula
Fläckig glansspinnare - Callimorpha dominula

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt