Släkte: Hökfibblor - Hieracium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hökfibblor som värdväxt för dess larver.

Sandfältmal - Scythris siccella
Vitsprötad gullrissäckmal - Coleophora ramosella
Gullinjerad gullrissäckmal - Coleophora trochilella
Rutig korgblomvecklare - Aethes tesserana
Vithövdad korgblomvecklare - Cochylis dubitana
Ståndsblomvecklare - Cochylis atricapitana
Sensommargråvecklare - Cnephasia stephensiana
Vattrad gråvecklare - Cnephasia alticolana
Småprickig gråvecklare - Cnephasia genitalana
Lundskuggvecklare - Olindia schumacherana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Flockfibblefjädermott - Oxyptilus chrysodactylus
Klofibblefjädermott - Crombrugghia distans
Fibbleblomsfjädermott - Hellinsia didactylites
Bokstavsmott - Diasemia reticularis
Mjölkörtsspinnare - Lemonia dumi
Ängsnätfjäril - Melitaea cinxia
Gråbandad lövmätare - Scopula immorata
Palpsprötfly - Polypogon tentacularia
Platinafläckat metallfly - Autographa bractea
Blågrått kapuschongfly - Cucullia lactucae
Ljusskyggt kapuschongfly - Cucullia lucifuga
Skuggkapuschongfly - Cucullia umbratica
Ljusgrått lövfly - Caradrina montana
Grått lövfly - Caradrina selini
Tandlundfly - Hada plebeja
Mindre lundfly - Hecatera bicolorata
Taggsallatsfly - Hecatera dysodea
Större bandfly - Noctua pronuba
Baltiskt skogsfly - Xestia baltica
Streckhedspinnare - Spiris striata
Mindre igelkottsspinnare - Parasemia plantaginis
Citrongul igelkottsspinnare - Rhyparia purpurata
Rödfransad björnspinnare - Diacrisia sannio
Gulfläckig igelkottsspinnare - Hyphoraia aulica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt