Släkte: Tryar - Lonicera

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Tryar som värdväxt för dess larver.

Tryguldmal - Phyllonorycter emberizaepenellus
Kaprifolguldmal - Phyllonorycter trifasciellus
Ljusgul trymal - Ypsolopha nemorella
Näbbtrymal - Ypsolopha dentella
Töcknig trymal - Perittia obscurepunctella
Vitfläckig trymal - Perittia herrichiella
Trystävmal - Athrips mouffetellus
Brakvedsblomvecklare - Eupoecilia ambiguella
Tryvårvecklare - Doloploca punctulana
Trysommarvecklare - Archips xylosteanus
Björnbärsbredvecklare - Pandemis dumetana
Skogsbredvecklare - Lozotaenia forsterana
Olvonbredvecklare - Aphelia viburnana
Fållad askvecklare - Clepsis consimilana
Sommarfruktsvecklare - Adoxophyes orana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Snöbärsvecklare - Eucosmomorpha albersana
Kaprifolfjädermott - Alucita hexadactyla
Kvadratmott - Udea olivalis
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Ligustersvärmare - Sphinx ligustri
Svävflugedagsvärmare - Hemaris tityus
Humledagsvärmare - Hemaris fuciformis
Silverbandssvärmare - Hippotion celerio
Asknätfjäril - Euphydryas maturna
Tryfjäril - Limenitis camilla
Citronmätare - Opisthograptis luteolata
Syrenmätare - Apeira syringaria
Grågul månmätare - Selenia dentaria
Rovmätare - Crocallis elinguaria
Svansmätare - Ourapteryx sambucaria
Plommonmätare - Angerona prunaria
Lindmätare - Erannis defoliaria
Fruktträdslavmätare - Peribatodes rhomboidaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Vågbräddad lavmätare - Alcis repandata
Blekgul lövmätare - Scopula floslactata
Asplobmätare - Trichopteryx carpinata
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina
Violettrött metallfly - Autographa jota
Vitfläckat glansfly - Deltote pygarga
Kaprifolfly - Xylocampa areola
Pyramidbuskfly - Amphipyra pyramidea
Storringat buskfly - Amphipyra berbera
Poppelbuskfly - Amphipyra perflua
Vårtaggfly - Brachionycha nubeculosa
Mindre sälgfly - Orthosia cruda
Gråvitt klippfly - Antitype chi
Gulfläckigt klippfly - Polymixis flavicincta
Brunviolett ängsfly - Mniotype satura
Gröngrått lundfly - Polia hepatica
Dimlundfly - Polia nebulosa
Ärtfly - Ceramica pisi
Spåmansjordfly - Graphiphora augur
Gul tigerspinnare - Spilarctia lutea
Prickig tigerspinnare - Spilosoma lubricipedum
Fläckig glansspinnare - Callimorpha dominula

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt