Art: Plommon - Prunus domestica

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Plommon som värdväxt för dess larver.

Spiraldvärgmal - Stigmella prunetorum
Slåndvärgmal - Stigmella plagicolella
Mindre slånveckmal - Parornix finitimella
Större slånveckmal - Parornix torquillella
Slånguldmal - Phyllonorycter spinicolellus
Vattrad rönnsäckmal - Coleophora hemerobiella
Lönnpalpmal - Anarsia innoxiella
Äppelglasvinge - Synanthedon myopaeformis
Blåfläckig träfjäril - Zeuzera pyrina
Stenfruktsvecklare - Hedya pruniana
Föränderlig rullvecklare - Epinotia solandriana
Apelbarkvecklare - Enarmonia formosana
Slånsikelvecklare - Ancylis achatana
Plommonvecklare - Grapholita funebrana
Rödspetsad solvecklare - Pammene rhediella
Svart eksolvecklare - Pammene germmana
Segelfjäril - Iphiclides podalirius
Hagtornsfjäril - Aporia crataegi
Busksnabbvinge - Satyrium pruni
Eldsnabbvinge - Thecla betulae
Slånspinnare - Cilix glaucata
Strimmig smalvingemätare - Plagodis dolabraria
Rovmätare - Crocallis elinguaria
Plommonmätare - Angerona prunaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Björkvintermätare - Lycia pomonaria
Fruktträdslavmätare - Peribatodes rhomboidaria
Dubbelvågig lavmätare - Ectropis crepuscularia
Fläckatlasmätare - Lomographa bimaculata
Bandatlasmätare - Lomographa temerata
Brunaktig frostmätare - Theria rupicapraria
Gulbandat ordensfly - Catocala fulminea
Gråpucklig trågspinnare - Nola cucullatella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt