Art: Ek - Quercus robur

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ek som värdväxt för dess larver.

Ekpurpurmal - Dyseriocrania subpurpurella
Rotfläcksdvärgmal - Stigmella basiguttella
Större ekdvärgmal - Stigmella svenssoni
Korttofsdvärgmal - Stigmella ruficapitella
Långtofsdvärgmal - Stigmella atricapitella
Brunhövdad ekdvärgmal - Stigmella samiatella
Rosthövdad ekdvärgmal - Stigmella roborella
Gulkragad ekdvärgmal - Ectoedemia albifasciella
Brunkragad ekdvärgmal - Ectoedemia subbimaculella
Större ekluggmal - Tischeria ekebladella
Mindre ekluggmal - Tischeria dodonaea
Gulspetsad ekguldmal - Phyllonorycter harrisellus
Bergeksguldmal - Phyllonorycter roboris
Vit ekguldmal - Phyllonorycter heegeriellus
Ekbladsguldmal - Phyllonorycter quercifoliellus
Ekplantsguldmal - Phyllonorycter lautellus
Gul eksäckmal - Coleophora lutipennella
Ljuskantad eksäckmal - Coleophora flavipennella
Ekskottsmal - Stenolechia gemmella
Ekkantmal - Teleiodes luculellus
Mindre höststävmal - Psoricoptera gibbosella
Ekglasvinge - Synanthedon vespiformis
Grön ekvårvecklare - Acleris literana
Bokollonvecklare - Cydia fagiglandana
Större ekollonvecklare - Cydia amplana
Mindre påfågelspinnare - Saturnia pavonia
Ockragul sikelvinge - Drepana falcataria
Trefläckigt vågfly - Eupsilia transversa
Större båtspinnare - Bena bicolorana

Översikt: Värdväxter
Familj: Bokväxter - Fagaceae
Släkte: Ekar - Quercus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt