Släkte: Lönnar - Acer

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lönnar som värdväxt för dess larver.

Lövskogskäkmal - Micropterix tunbergella
Skogslönnsdvärgmal - Stigmella aceris
Prydlig lönndvärgmal - Stigmella speciosa
Lönnfruktsdvärgmal - Ectoedemia sericopeza
Tysklönnsfruktdvärgmal - Ectoedemia decentella
Lindkronmal - Bucculatrix thoracella
Tysklönnsstyltmal - Caloptilia rufipennella
Skogslönnsstyltmal - Caloptilia jurateae
Roststyltmal - Caloptilia hemidactylella
Naverlönnsguldmal - Phyllonorycter acerifoliellus
Skogslönnsguldmal - Phyllonorycter joannisi
Tysklönnsguldmal - Phyllonorycter geniculellus
Lönnhöstmal - Ypsolopha sequella
Höstdagmal - Diurnea lipsiella
Vitfläckig praktmal - Denisia albimaculea
Ekpraktmal - Carcina quercana
Vitkantad almsäckmal - Coleophora badiipennella
Lönnkantmal - Altenia scriptella
Lönnstävmal - Gelechia sestertiella
Mindre snigelspinnare - Heterogenea asella
Blåfläckig träfjäril - Zeuzera pyrina
Brakvedsblomvecklare - Eupoecilia ambiguella
Gul ekbredvecklare - Aleimma loeflingiana
Lönnbredvecklare - Acleris forsskaleana
Lövskogshöstvecklare - Acleris sparsana
Grön ekvårvecklare - Acleris literana
Trysommarvecklare - Archips xylosteanus
Blybandsvecklare - Ptycholoma lecheanum
Vithövdad bredvecklare - Pandemis cinnamomeana
Lädergul bredvecklare - Pandemis cerasana
Trysnedbandsvecklare - Clepsis rurinana
Kärrsnedbandsvecklare - Clepsis spectrana
Sommarfruktsvecklare - Adoxophyes orana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Almrullvecklare - Epinotia abbreviana
Almbarksvecklare - Cydia leguminana
Lönnfruktsvecklare - Cydia inquinatana
Kungssolvecklare - Pammene regiana
Guldsolvecklare - Pammene aurita
Grågul månmätare - Selenia dentaria
Spinnarmätare - Colotois pennaria
Grå fjädermätare - Phigalia pilosaria
Brunaktig vintermätare - Biston strataria
Guldgul frostmätare - Agriopis aurantiaria
Grågul lavmätare - Parectropis similaria
Lönngördelmätare - Cyclophora annularia
Brungrön fältmätare - Chloroclysta siterata
Fjällhöstmätare - Epirrita autumnata
Mindre frostfjäril - Operophtera brumata
Lönnmalmätare - Eupithecia inturbata
Rönnmalmätare - Eupithecia exiguata
Ockragul älvmätare - Hydrelia flammeolaria
Brunbandad lobmätare - Nothocasis sertata
Fjäderbärare - Ptilophora plumigera
Alaftonfly - Acronicta alni
Lönnaftonfly - Acronicta aceris
Rödlätt sälgfly - Orthosia miniosa
Mindre sälgfly - Orthosia cruda
Mörkbandat gulvingsfly - Tiliacea aurago
Tvåringat gulvingsfly - Tiliacea sulphurago
Svartprickigt plattfly - Conistra rubiginosa
Saffransfly - Jodia croceago
Trefläckigt vågfly - Eupsilia transversa
Tappfläckat videfly - Fissipunctia ypsillon
Krypvidefly - Mesogona oxalina
Ockragult rovfly - Cosmia trapezina
Hasselfly - Colocasia coryli

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt