Släkte: Almar - Ulmus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Almar som värdväxt för dess larver.

Skogsalmsdvärgmal - Stigmella ulmivora
Lundalmsdvärgmal - Stigmella lemniscella
Almbarksdvärgmal - Ectoedemia amani
Almkronmal - Bucculatrix albedinella
Lundalmsguldmal - Phyllonorycter schreberellus
Skogsalmsguldmal - Phyllonorycter tristrigellus
Björkvesslemal - Atemelia torquatella
Almhöstmal - Ypsolopha vittella
Vitfläckig praktmal - Denisia albimaculea
Vitkantad almsäckmal - Coleophora badiipennella
Ljuskantad almsäckmal - Coleophora limosipennella
Björksäckmal - Coleophora serratella
Vägtornssäckmal - Coleophora violacea
Hasselknoppsmal - Parachronistis albiceps
Föränderlig almkantmal - Carpatolechia fugitivella
Ekglasvinge - Synanthedon vespiformis
Större träfjäril - Cossus cossus
Almgallvecklare - Phtheochroa schreibersiana
Rosenvårvecklare - Acleris cristana
Vitbrokig rosenhöstvecklare - Acleris variegana
Almvårvecklare - Acleris kochiella
Rostbrun bredvecklare - Epagoge grotiana
Fållad lövskogsbredvecklare - Capua vulgana
Hagtornssommarvecklare - Archips crataeganus
Lädergul bredvecklare - Pandemis cerasana
Leverfärgad bredvecklare - Pandemis heparana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Almrullvecklare - Epinotia abbreviana
Almsikelvecklare - Ancylis upupana
Almbarksvecklare - Cydia leguminana
Lindsolvecklare - Pammene ignorata
Almmolnmott - Rhodophaea formosa
Poppelspinnare - Poecilocampa populi
Hagtornsspinnare - Trichiura crataegi
Lindsvärmare - Mimas tiliae
Almsnabbvinge - Satyrium w-album
Vinbärsfuks - Polygonia c-album
Sorgmantel - Nymphalis antiopa
Körsbärsfuks - Nymphalis polychloros
Aspfuks - Nymphalis vaualbum
Almfläckmätare - Abraxas sylvata
Bokflikmätare - Ennomos quercinaria
Alflikmätare - Ennomos alniaria
Ekflikmätare - Ennomos erosaria
Taggig vintermätare - Apocheima hispidaria
Grå fjädermätare - Phigalia pilosaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Brunaktig vintermätare - Biston strataria
Björkmätare - Biston betularia
Guldgul frostmätare - Agriopis aurantiaria
Grågul frostmätare - Agriopis marginaria
Lindmätare - Erannis defoliaria
Vågbräddad lavmätare - Alcis repandata
Större eklavmätare - Hypomecis roboraria
Dubbelvågig lavmätare - Ectropis crepuscularia
Snövit streckmätare - Cabera pusaria
Ullgumpsmätare - Alsophila aescularia
Pilgördelmätare - Cyclophora pendularia
Mindre frostfjäril - Operophtera brumata
Almlundmätare - Venusia blomeri
Ekflikvinge - Ptilodon capucina
Oxhuvudspinnare - Phalera bucephala
Alaftonfly - Acronicta alni
Psiaftonfly - Acronicta psi
Lönnaftonfly - Acronicta aceris
Blåbandat ordensfly - Catocala fraxini
Pyramidbuskfly - Amphipyra pyramidea
Poppelbuskfly - Amphipyra perflua
Hösttaggfly - Asteroscopus sphinx
Vårtaggfly - Brachionycha nubeculosa
Busksälgfly - Orthosia cerasi
Svartprickigt sälgfly - Anorthoa munda
Violettbandat gulvingsfly - Xanthia togata
Blekgult gulvingsfly - Cirrhia icteritia
Ockragult gulvingsfly - Cirrhia gilvago
Gulrött backfly - Agrochola helvola
Tvärlinjerat backfly - Agrochola circellaris
Lingonplattfly - Conistra vaccinii
Svartprickigt plattfly - Conistra rubiginosa
Gulhövdat plattfly - Conistra erythrocephala
Gråbrunt träfly - Lithophane socia
Trefläckigt vågfly - Eupsilia transversa
Almrovfly - Cosmia diffinis
Gulbrunt rovfly - Cosmia affinis
Brunrött rovfly - Cosmia pyralina
Ockragult rovfly - Cosmia trapezina
Gröngrått lundfly - Polia hepatica
Ärtfly - Ceramica pisi
Gråviolett bandfly - Noctua janthina
Hasselfly - Colocasia coryli
Mindre båtspinnare - Pseudoips prasinanus
Citrongul igelkottsspinnare - Rhyparia purpurata
Fläckig glansspinnare - Callimorpha dominula
Lövskogsnunna - Lymantria dispar
Äpplerödgump - Euproctis chrysorrhoea

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt