Släkte: Lindar - Tilia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lindar som värdväxt för dess larver.

Linddvärgmal - Stigmella tiliae
Mörk kambladskärare - Incurvaria masculella
Bokbladskärare - Incurvaria koerneriella
Lindbronsmal - Roeslerstammia erxlebella
Lindkronmal - Bucculatrix thoracella
Hasselvårmal - Semioscopis avellanella
Lindbrokmal - Chrysoclista linneella
Vitfläckig praktmal - Denisia albimaculea
Gulgrå rönnsäckmal - Coleophora siccifolia
Vägtornssäckmal - Coleophora violacea
Pudrad hasselsäckmal - Coleophora anatipennella
Mindre snigelspinnare - Heterogenea asella
Större träfjäril - Cossus cossus
Vårlångvecklare - Tortricodes alternella
Kvällsbredvecklare - Eulia ministrana
Porssommarvecklare - Archips betulanus
Hagtornssommarvecklare - Archips crataeganus
Blybandsvecklare - Ptycholoma lecheanum
Lädergul bredvecklare - Pandemis cerasana
Leverfärgad bredvecklare - Pandemis heparana
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Svartpunktsbrokvecklare - Hedya atropunctana
Lindsolvecklare - Pammene ignorata
Vithövdat molnmott - Salebriopsis albicilla
Poppelspinnare - Poecilocampa populi
Björkspinnare - Eriogaster lanestris
Buskringspinnare - Malacosoma neustrium
Skäckspinnare - Endromis versicolora
Nagelspinnare - Aglia tau
Lindsvärmare - Mimas tiliae
Almsnabbvinge - Satyrium w-album
Eksikelvinge - Watsonalla binaria
Vasspetsad sikelvinge - Sabra harpagula
Strimmig smalvingemätare - Plagodis dolabraria
Höstflikmätare - Ennomos autumnaria
Bokflikmätare - Ennomos quercinaria
Alflikmätare - Ennomos alniaria
Ekflikmätare - Ennomos erosaria
Grågul månmätare - Selenia dentaria
Rödbrun månmätare - Selenia tetralunaria
Rovmätare - Crocallis elinguaria
Spinnarmätare - Colotois pennaria
Grå fjädermätare - Phigalia pilosaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Björkvintermätare - Lycia pomonaria
Brunaktig vintermätare - Biston strataria
Björkmätare - Biston betularia
Grågul frostmätare - Agriopis marginaria
Lindmätare - Erannis defoliaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Ringad eklavmätare - Hypomecis punctinalis
Fyrkantsfläckad lavmätare - Paradarisa consonaria
Grågul lavmätare - Parectropis similaria
Fläckatlasmätare - Lomographa bimaculata
Bandatlasmätare - Lomographa temerata
Dagfjärilsmätare - Geometra papilionaria
Brunfläckig lundmätare - Hemithea aestivaria
Skugglinjelövmätare - Idaea deversaria
Brungrön fältmätare - Chloroclysta siterata
Hasselfältmätare - Electrophaes corylata
Mindre frostfjäril - Operophtera brumata
Större frostfjäril - Operophtera fagata
Lindmalmätare - Eupithecia egenaria
Snövit hasselmätare - Asthena albulata
Näbbspinnare - Pterostoma palpinum
Vit hakvinge - Leucodonta bicoloria
Ekflikvinge - Ptilodon capucina
Oxhuvudspinnare - Phalera bucephala
Ekorrspinnare - Stauropus fagi
Alaftonfly - Acronicta alni
Treuddsaftonfly - Acronicta tridens
Lönnaftonfly - Acronicta aceris
Pyramidbuskfly - Amphipyra pyramidea
Hösttaggfly - Asteroscopus sphinx
Vårtaggfly - Brachionycha nubeculosa
Gotiskt sälgfly - Orthosia gothica
Svartprickigt sälgfly - Anorthoa munda
Trestreckat gulvingsfly - Tiliacea citrago
Mörkbandat gulvingsfly - Tiliacea aurago
Tvåringat gulvingsfly - Tiliacea sulphurago
Gråbrunt träfly - Lithophane socia
Brunrött rovfly - Cosmia pyralina
Gröngrått lundfly - Polia hepatica
Hasselfly - Colocasia coryli
Gulpucklig trågspinnare - Meganola strigula
Brunpucklig trågspinnare - Nola confusalis
Barrskogsnunna - Lymantria monacha
Vitvingespinnare - Arctornis l-nigrum
Bokspinnare - Calliteara pudibunda

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt