Släkte: Bokar - Fagus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Bokar som värdväxt för dess larver.

Mörk bokdvärgmal - Stigmella tityrella
Brun bokdvärgmal - Stigmella hemargyrella
Mörk kambladskärare - Incurvaria masculella
Bokbladskärare - Incurvaria koerneriella
Lindkronmal - Bucculatrix thoracella
Större ekstyltmal - Caloptilia alchimiella
Mindre ekstyltmal - Caloptilia robustella
Bokveckmal - Parornix fagivora
Bokguldmal - Phyllonorycter maestingellus
Bokskottsmal - Argyresthia semitestacella
Almhöstmal - Ypsolopha vittella
Bokvårmal - Diurnea fagella
Ekpraktmal - Carcina quercana
Större snigelspinnare - Apoda limacodes
Mindre snigelspinnare - Heterogenea asella
Ekglasvinge - Synanthedon vespiformis
Blåfläckig träfjäril - Zeuzera pyrina
Lövskogshöstvecklare - Acleris sparsana
Glansig bokvårvecklare - Acleris ferrugana
Matt björkvårvecklare - Acleris notana
Kvällsbredvecklare - Eulia ministrana
Hasselbredvecklare - Pandemis corylana
Lädergul bredvecklare - Pandemis cerasana
Timotejbredvecklare - Zelotherses paleana
Svartpunktsbrokvecklare - Hedya atropunctana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Spetsvingad skottvecklare - Lobesia reliquana
Eksikelvecklare - Ancylis mitterbacheriana
Almbarksvecklare - Cydia leguminana
Bokollonvecklare - Cydia fagiglandana
Större ekollonvecklare - Cydia amplana
Bokbladsvecklare - Strophedra weirana
Nagelspinnare - Aglia tau
Eksikelvinge - Watsonalla binaria
Boksikelvinge - Watsonalla cultraria
Almfläckmätare - Abraxas sylvata
Strimmig smalvingemätare - Plagodis dolabraria
Bokflikmätare - Ennomos quercinaria
Ekflikmätare - Ennomos erosaria
Tandmätare - Odontopera bidentata
Taggig vintermätare - Apocheima hispidaria
Grå fjädermätare - Phigalia pilosaria
Björkmätare - Biston betularia
Guldgul frostmätare - Agriopis aurantiaria
Grågul frostmätare - Agriopis marginaria
Lindmätare - Erannis defoliaria
Större eklavmätare - Hypomecis roboraria
Ringad eklavmätare - Hypomecis punctinalis
Vit lavmätare - Fagivorina arenaria
Fyrkantsfläckad lavmätare - Paradarisa consonaria
Grågul lavmätare - Parectropis similaria
Blekgrön mätare - Campaea margaritaria
Ullgumpsmätare - Alsophila aescularia
Dagfjärilsmätare - Geometra papilionaria
Ljusgrön lundmätare - Jodis lactearia
Bokgördelmätare - Cyclophora linearia
Töcknig höstmätare - Epirrita dilutata
Mellanhöstmätare - Epirrita christyi
Större frostfjäril - Operophtera fagata
Snövit hasselmätare - Asthena albulata
Björktandvinge - Notodonta dromedarius
Gulsvansspinnare - Drymonia dodonaea
Fjäderbärare - Ptilophora plumigera
Grå gaffelsvans - Furcula furcula
Oxhuvudspinnare - Phalera bucephala
Ektandvinge - Peridea anceps
Ekorrspinnare - Stauropus fagi
Trollspinnare - Harpyia milhauseri
Åsfly - Moma alpium
Alaftonfly - Acronicta alni
Vitkantat sprötfly - Pechipogo strigilata
Brunaktigt tofsfly - Zanclognatha lunalis
Gulgrått tofsfly - Herminia tarsipennalis
Blåbandat ordensfly - Catocala fraxini
Palpfly - Trisateles emortualis
Hösttaggfly - Asteroscopus sphinx
Rödlätt sälgfly - Orthosia miniosa
Svartprickigt sälgfly - Anorthoa munda
Mörkbandat gulvingsfly - Tiliacea aurago
Tvåringat gulvingsfly - Tiliacea sulphurago
Läderbackfly - Agrochola macilenta
Tvärlinjerat backfly - Agrochola circellaris
Gulhövdat plattfly - Conistra erythrocephala
Saffransfly - Jodia croceago
Hasselfly - Colocasia coryli
Gulpucklig trågspinnare - Meganola strigula
Brunpucklig trågspinnare - Nola confusalis
Större båtspinnare - Bena bicolorana
Mindre båtspinnare - Pseudoips prasinanus
Guldgul lavspinnare - Eilema sororcula
Barrskogsnunna - Lymantria monacha
Äpplerödgump - Euproctis chrysorrhoea
Vitvingespinnare - Arctornis l-nigrum
Bokspinnare - Calliteara pudibunda

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt