Släkte: Björkar - Betula

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Björkar som värdväxt för dess larver.

Långfläckig purpurmal - Eriocrania unimaculella
Praktpurpurmal - Eriocrania sparrmannella
Spetsfläckig purpurmal - Eriocrania salopiella
Hagpurpurmal - Eriocrania cicatricella
Tvillingpurpurmal - Eriocrania sangii
Vårpurpurmal - Eriocrania semipurpurella
Grå björkdvärgmal - Stigmella lapponica
Brun björkdvärgmal - Stigmella confusella
Småbjörksdvärgmal - Stigmella betulicola
Backdvärgmal - Stigmella sakhalinella
Gulbrun björkdvärgmal - Stigmella luteella
Kärrdvärgmal - Stigmella continuella
Dvärgbjörksdvärgmal - Stigmella tristis
Vårtbjörksdvärgmal - Ectoedemia occultella
Glasbjörksdvärgmal - Ectoedemia minimella
Björkbladshålmal - Heliozela hammoniella
Ekantennmal - Adela reaumurella
Björkgallmal - Lampronia fuscatella
Blek kambladskärare - Incurvaria pectinea
Dvärgbladskärare - Phylloporia bistrigella
Mindre stråsäckspinnare - Psyche casta
Sotsäckspinnare - Canephora hirsuta
Raggsäckspinnare - Pachythelia villosella
Silkessäckspinnare - Phalacropterix graslinella
Gråhårig säckspinnare - Sterrhopterix fusca
Lindbronsmal - Roeslerstammia erxlebella
Björkkronmal - Bucculatrix demaryella
Punktstyltmal - Caloptilia populetorum
Björkstyltmal - Caloptilia betulicola
Vårtbjörksveckmal - Parornix betulae
Sirlig björkguldmal - Phyllonorycter corylifoliellus
Glasbjörksguldmal - Phyllonorycter cavellus
Dvärgbjörksguldmal - Phyllonorycter anderidae
Vårtbjörksguldmal - Phyllonorycter ulmifoliellus
Björkgråmal - Swammerdamia caesiella
Myrgråmal - Swammerdamia passerella
Björkvesslemal - Atemelia torquatella
Björkhängemal - Argyresthia brockeella
Alhängemal - Argyresthia goedartella
Björkskottsmal - Argyresthia retinella
Ekbarkmal - Argyresthia glaucinella
Vitstreckad höstmal - Ypsolopha parenthesella
Körsbärslansettmal - Lyonetia clerkella
Slånlansettmal - Lyonetia prunifoliella
Hasselvårmal - Semioscopis avellanella
Björkvårmal - Semioscopis oculella
Björkplattmal - Exaeretia ciniflonella
Sälgplattmal - Agonopterix ocellana
Videvårmal - Dasystoma salicella
Bågpraktmal - Metalampra cinnamomea
Ljuskantad björksäckmal - Coleophora milvipennis
Ljuskantad alsäckmal - Coleophora alnifoliae
Gulgrå rönnsäckmal - Coleophora siccifolia
Björksäckmal - Coleophora serratella
Porssäckmal - Coleophora cornutella
Mindre grönglanssäckmal - Coleophora fuscocuprella
Videsäckmal - Coleophora lusciniaepennella
Vägtornssäckmal - Coleophora violacea
Brudbrödsäckmal - Coleophora potentillae
Grå björksäckmal - Coleophora orbitella
Brun alsäckmal - Coleophora binderella
Pudrad hasselsäckmal - Coleophora anatipennella
Brunstreckad eksäckmal - Coleophora ibipennella
Gulstreckad björksäckmal - Coleophora betulella
Fruktträdsböjmal - Recurvaria nanella
Vit björkkantmal - Carpatolechia alburnella
Grå björkkantmal - Carpatolechia proximella
Parpunktsmal - Pseudotelphusa paripunctella
Trebandad stävmal - Chionodes viduellus
Björksobermal - Anacampsis blattariella
Aspbågpalpmal - Hypatima rhomboidella
Skvattramstävmal - Neofaculta infernella
Dolkstekelsglasvinge - Synanthedon scoliaeformis
Rovstekelsglasvinge - Synanthedon spheciformis
Mygglasvinge - Synanthedon culiciformis
Äppelglasvinge - Synanthedon myopaeformis
Större träfjäril - Cossus cossus
Björkhängevecklare - Cochylis nana
Lövskogshöstvecklare - Acleris sparsana
Inbuktad videhöstvecklare - Acleris emargana
Rostgrå vårvecklare - Acleris implexana
Glansig bokvårvecklare - Acleris ferrugana
Matt björkvårvecklare - Acleris notana
Björkvårvecklare - Acleris logiana
Grön ekvårvecklare - Acleris literana
Småprickig blåbärsvårvecklare - Acleris lipsiana
Odonvårvecklare - Acleris fimbriana
Vårlångvecklare - Tortricodes alternella
Fjällångpalpvecklare - Sparganothis praecana
Kvällsbredvecklare - Eulia ministrana
Rostbrun bredvecklare - Epagoge grotiana
Fållad lövskogsbredvecklare - Capua vulgana
Porssommarvecklare - Archips betulanus
Trysommarvecklare - Archips xylosteanus
Berberisbredvecklare - Choristoneura diversana
Rönnbredvecklare - Choristoneura hebenstreitella
Blybandsvecklare - Ptycholoma lecheanum
Vithövdad bredvecklare - Pandemis cinnamomeana
Hasselbredvecklare - Pandemis corylana
Lädergul bredvecklare - Pandemis cerasana
Leverfärgad bredvecklare - Pandemis heparana
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Pilknoppvecklare - Apotomis lineana
Större brämknoppvecklare - Apotomis boreana
Vitfläckig björkknoppvecklare - Apotomis turbidana
Gulanlupen björkknoppvecklare - Apotomis betuletana
Sälgknoppvecklare - Apotomis capreana
Mindre brämknoppvecklare - Apotomis sororculana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Apelknoppvecklare - Hedya nubiferana
Svartpunktsbrokvecklare - Hedya atropunctana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Smalbandvecklare - Argyroploce concretana
Spetsvingad skottvecklare - Lobesia reliquana
Vitfläckig björkrullvecklare - Epinotia trigonella
Umbrarullvecklare - Epinotia brunnichana
Föränderlig rullvecklare - Epinotia solandriana
Alhängevecklare - Epinotia immundana
Björkrullvecklare - Epinotia demarniana
Björkgallvecklare - Epinotia tetraquetrana
Grenrullvecklare - Epinotia ramella
Dubbelmånrullvecklare - Epinotia bilunana
Hagtornsbladvecklare - Gypsonoma dealbana
Poppelskottvecklare - Gypsonoma aceriana
Gråfläckssikelvecklare - Ancylis uncella
Almsikelvecklare - Ancylis upupana
Björksikelvecklare - Ancylis tineana
Aspskogsvecklare - Cydia cornucopiae
Dvärgbjörkssolvecklare - Pammene clanculana
Mörk björksolvecklare - Pammene obscurana
Ekbladsvecklare - Strophedra nitidana
Björkgnidmal - Choreutis diana
Apelgnidmal - Choreutis pariana
Björkbladsmott - Ortholepis betulae
Blåbärsmott - Ortholepis vacciniella
Svartbrunt ljungmott - Pyla fusca
Almmolnmott - Rhodophaea formosa
Björkrörmott - Euzophera fuliginosella
Myrängsmott - Udea inquinatalis
Avenboksmott - Agrotera nemoralis
Poppelspinnare - Poecilocampa populi
Hagtornsspinnare - Trichiura crataegi
Björkspinnare - Eriogaster lanestris
Dvärgbjörksspinnare - Eriogaster arbusculae
Buskringspinnare - Malacosoma neustrium
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Gräsulv - Macrothylacia rubi
Skäckspinnare - Endromis versicolora
Mindre påfågelspinnare - Saturnia pavonia
Nagelspinnare - Aglia tau
Lindsvärmare - Mimas tiliae
Videsvärmare - Smerinthus ocellata
Eldsnabbvinge - Thecla betulae
Friggas pärlemorfjäril - Boloria frigga
Sorgmantel - Nymphalis antiopa
Aspfuks - Nymphalis vaualbum
Asknätfjäril - Euphydryas maturna
Poppelblekmaskspinnare - Tethea or
Svartgrå blekmaskspinnare - Tetheella fluctuosa
Björkblekmaskspinnare - Ochropacha duplaris
Björkgulhornspinnare - Achlya flavicornis
Tandad sikelvinge - Falcaria lacertinaria
Eksikelvinge - Watsonalla binaria
Brun sikelvinge - Drepana curvatula
Ockragul sikelvinge - Drepana falcataria
Vasspetsad sikelvinge - Sabra harpagula
Brun flickfjäril - Archiearis parthenias
Grå flickfjäril - Boudinotiana notha
Almfläckmätare - Abraxas sylvata
Mindre fläckmätare - Lomaspilis marginata
Östlig fläckmätare - Lomaspilis opis
Pilbågmätare - Macaria notata
Albågmätare - Macaria alternata
Mjölonmätare - Macaria carbonaria
Nordisk buskmätare - Macaria loricaria
Pudrad skymningsmätare - Plagodis pulveraria
Strimmig smalvingemätare - Plagodis dolabraria
Citronmätare - Opisthograptis luteolata
Tvärbandad spetsmätare - Epione vespertaria
Höstflikmätare - Ennomos autumnaria
Bokflikmätare - Ennomos quercinaria
Alflikmätare - Ennomos alniaria
Askflikmätare - Ennomos fuscantaria
Ekflikmätare - Ennomos erosaria
Grågul månmätare - Selenia dentaria
Rödbrun månmätare - Selenia tetralunaria
Tandmätare - Odontopera bidentata
Rovmätare - Crocallis elinguaria
Spinnarmätare - Colotois pennaria
Plommonmätare - Angerona prunaria
Taggig vintermätare - Apocheima hispidaria
Grå fjädermätare - Phigalia pilosaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Lapsk vintermätare - Lycia lapponaria
Hedvintermätare - Lycia zonaria
Björkvintermätare - Lycia pomonaria
Brunaktig vintermätare - Biston strataria
Björkmätare - Biston betularia
Guldgul frostmätare - Agriopis aurantiaria
Grågul frostmätare - Agriopis marginaria
Lindmätare - Erannis defoliaria
Vitgördlad lavmätare - Cleora cinctaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Vågbräddad lavmätare - Alcis repandata
Större eklavmätare - Hypomecis roboraria
Ringad eklavmätare - Hypomecis punctinalis
Vit lavmätare - Fagivorina arenaria
Dubbelvågig lavmätare - Ectropis crepuscularia
Fyrkantsfläckad lavmätare - Paradarisa consonaria
Grågul lavmätare - Parectropis similaria
Allavmätare - Aethalura punctulata
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Snövit streckmätare - Cabera pusaria
Gulvit streckmätare - Cabera exanthemata
Fläckatlasmätare - Lomographa bimaculata
Blekgrön mätare - Campaea margaritaria
Grå ringmätare - Elophos vittaria
Svartgrå fjällmätare - Glacies coracina
Ullgumpsmätare - Alsophila aescularia
Dagfjärilsmätare - Geometra papilionaria
Brunfläckig lundmätare - Hemithea aestivaria
Ljunglundmätare - Chlorissa viridata
Ljusgrön lundmätare - Jodis lactearia
Pilgördelmätare - Cyclophora pendularia
Lönngördelmätare - Cyclophora annularia
Björkgördelmätare - Cyclophora albipunctata
Brunvattrad gördelmätare - Cyclophora porata
Ekgördelmätare - Cyclophora punctaria
Bokgördelmätare - Cyclophora linearia
Blekgul lövmätare - Scopula floslactata
Naggad lövmätare - Idaea emarginata
Högnordisk fältmätare - Entephria polata
Grå blåbärsfältmätare - Entephria caesiata
Violettgrå parkmätare - Eulithis testata
Blekgrön fältmätare - Chloroclysta miata
Trubbvinklad fältmätare - Dysstroma truncata
Hasselfältmätare - Electrophaes corylata
Vitbandad björkfältmätare - Rheumaptera hastata
Vitbandad blåbärsfältmätare - Rheumaptera subhastata
Vågig tofsmätare - Hydria undulata
Töcknig höstmätare - Epirrita dilutata
Fjällhöstmätare - Epirrita autumnata
Mindre frostfjäril - Operophtera brumata
Större frostfjäril - Operophtera fagata
Rönnmätare - Venusia cambrica
Brungul älvmätare - Euchoeca nebulata
Snövit hasselmätare - Asthena albulata
Alälvmätare - Hydrelia sylvata
Asplobmätare - Trichopteryx carpinata
Björktandvinge - Notodonta dromedarius
Asptandvinge - Notodonta torva
Poppeltandvinge - Notodonta tritophus
Gulsvansspinnare - Drymonia dodonaea
Pilporslinsvinge - Pheosia tremula
Björkporslinsvinge - Pheosia gnoma
Fjäderbärare - Ptilophora plumigera
Vit hakvinge - Leucodonta bicoloria
Ekflikvinge - Ptilodon capucina
Björkflikvinge - Odontosia carmelita
Vårflikvinge - Odontosia sieversii
Grå gaffelsvans - Furcula furcula
Snövit gaffelsvans - Furcula bicuspis
Gråvit gaffelsvans - Furcula bifida
Oxhuvudspinnare - Phalera bucephala
Ektandvinge - Peridea anceps
Ekorrspinnare - Stauropus fagi
Trollspinnare - Harpyia milhauseri
Åsfly - Moma alpium
Alaftonfly - Acronicta alni
Spjutaftonfly - Acronicta cuspis
Treuddsaftonfly - Acronicta tridens
Psiaftonfly - Acronicta psi
Lönnaftonfly - Acronicta aceris
Vitt aftonfly - Acronicta leporina
Myraftonfly - Acronicta menyanthidis
Grått aftonfly - Acronicta auricoma
Blågrått aftonfly - Acronicta cinerea
Spetsstreckat tofsfly - Herminia grisealis
Vitkantat sprötfly - Pechipogo strigilata
Blåbandat ordensfly - Catocala fraxini
Flikfly - Scoliopteryx libatrix
Svampfly - Parascotia fuliginaria
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina
Torvmossemetallfly - Syngrapha microgamma
Frågeteckensmetallfly - Syngrapha interrogationis
Högnordiskt metallfly - Syngrapha parilis
Lapskt metallfly - Syngrapha diasema
Svartbandat hedfly - Sympistis funebris
Lapskt hedfly - Sympistis lapponica
Hagtornsfly - Allophyes oxyacanthae
Pyramidbuskfly - Amphipyra pyramidea
Vårtaggfly - Brachionycha nubeculosa
Större sälgfly - Orthosia incerta
Rödlätt sälgfly - Orthosia miniosa
Busksälgfly - Orthosia cerasi
Mindre sälgfly - Orthosia cruda
Brunbandat sälgfly - Orthosia opima
Gotiskt sälgfly - Orthosia gothica
Tvåringat gulvingsfly - Tiliacea sulphurago
Gulrött backfly - Agrochola helvola
Lingonplattfly - Conistra vaccinii
Grått mantelfly - Xylena solidaginis
Trefläckigt vågfly - Eupsilia transversa
Mörkbrämat ängsfly - Mniotype bathensis
Lyktbärare - Euplexia lucipara
Tandfly - Phlogophora meticulosa
Raggfly - Hyppa rectilinea
Vinkelfly - Enargia paleacea
Aspbackfly - Parastichtis suspecta
Tappfläckat videfly - Fissipunctia ypsillon
Brunrött rovfly - Cosmia pyralina
Ockragult rovfly - Cosmia trapezina
Brungrått lundfly - Polia bombycina
Gröngrått lundfly - Polia hepatica
Dimlundfly - Polia nebulosa
Brunt lundfly - Lacanobia thalassina
Ärtfly - Ceramica pisi
Lappfjällfly - Lasionycta skraelingia
Spåmansjordfly - Graphiphora augur
Porsjordfly - Coenophila subrosea
Rödhuvat skogsfly - Protolampra sobrina
Fuktängsjordfly - Diarsia dahlii
Rödbrunt jordfly - Diarsia brunnea
Baltiskt skogsfly - Xestia baltica
Rödfläckigt jordfly - Xestia alpicola
Rödbrunt fjällfly - Xestia tecta
Trapetsjordfly - Xestia ditrapezium
Svartpunktsjordfly - Xestia baja
Större skogsfly - Eurois occulta
Gäck - Trichosea ludifica
Hasselfly - Colocasia coryli
Brunpucklig trågspinnare - Nola confusalis
Vitpucklig trågspinnare - Nola aerugula
Större båtspinnare - Bena bicolorana
Mindre båtspinnare - Pseudoips prasinanus
Mindre igelkottsspinnare - Parasemia plantaginis
Gul tigerspinnare - Spilarctia lutea
Prickig tigerspinnare - Spilosoma lubricipedum
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica
Lappigelkottsspinnare - Pararctia lapponica
Brun björnspinnare - Arctia caja
Körsbärsrödgump - Euproctis similis
Vitvingespinnare - Arctornis l-nigrum
Videspinnare - Leucoma salicis
Askgrå harfotsspinnare - Dicallomera fascelina
Bokspinnare - Calliteara pudibunda
Kärrtofsspinnare - Orgyia recens

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt